ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

Η Σχολή Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων περιλαμβάνει τα εξείς τμήματα:

Τμήμα Διεύθυνσης Χορωδίας

Τμήμα Διεύθυνσης Ορχήστρας Πνευστών Μουσικών Οργάνων (Μπάντας

bottom bg 01