ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η Σχολή Έγχορδων Μουσικών Οργάνων περιλαμβάνει τα εξείς τμήματα:

Τμήμα Κλασσικής Κιθάρας

Τμήμα Βιολιού

Τμήμα Βιολοντσέλου

Τμήμα Κόντρα Μπάσου

Τμήμα Άρπας

 

 

bottom bg 01