ΣΧΟΛΗ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η Σχολή Πνευστών Μουσικών Οργάνων περιλαμβάνει τα εξείς τμήματα:

Τμήμα Φλάουτου

Τμήμα Κλαρινέτου

Τμήμα Σαξοφώνου

Τμήμα Όμποε

Τμήμα Τρομπέτας

Τμήμα Τρομπόνι

Τμήμα Κόρνου

bottom bg 01